Версія для друку 

Акціонерам

5 травня 2011
«Славутич» збирається інвестувати в розвиток компанії більше 400 млн. грн.

28 квітня 2011 відбулися загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Пиво-безалкогольний комбінат «Славутич». У ході зборів було затверджено річний звіт товариства, прийнято рішення про розподіл прибутку і збитків, а також вирішено організаційні питання в роботі компанії. У зборах взяли участь 20 акціонерів та їх представників, що сумарно володіють 94,33% акцій ПАТ.

Обравши лічильну комісію Товариства та визначивши терміни її повноважень, акціонери вислухали звіти Генерального директора, Наглядової ради та ревізійної комісії Товариства і своїм рішенням затвердили їх. Акціонери затвердили фінансові результати компанії, зафіксувавши чистий прибуток, отриманий в 2010 році, на рівні 333 млн 854 тис. грн.

Також Збори ухвалили направити отриманий за 2010 рік чистий прибуток у розмірі — 312 млн 403 тис. грн. і чистий прибуток ВАТ «Львівська пивоварня» за 9 місяців 2010 р. (до приєднання) в розмірі — 95 163 тис.грн. — на розвиток компанії, а решту коштів — 21 млн 451 тис. грн. — передати в Резервний фонд Товариства.

Крім того, акціонери затвердили збільшення статутного фонду дочірнього підприємства Товариства у Молдові. Нагадаємо, що 21 квітня в рамках процесу інтеграції компаній групи Carlsberg в Східній Європі компанія «Славутич» придбала дочірнє товариство «Балтики» в Молдові (підприємство з іноземним капіталом ТОВ «Baltika») і стала власником 100% статутного фонду ÎCS «Carlsberg» SRL.

ПРОТОКОЛ № 30
Загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Пиво - безалкогольний комбінат «Славутич»

Дата проведення загальних зборів 28.04.2011 р.

Місце проведення загальних зборів 69076, м. Запоріжжя, вул. Георгія
Сапожнікова, 6, в приміщенні актового залу
ПАТ ПБК «Славутич», 5 поверх

Час проведення загальних зборів 14:00 - 16:00

Дата складення переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних
зборах 22.04.2011

Загальна кількість осіб, включених до
переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах 2902 акціонерів

Загальна кількість голосів акціонерів —
власників голосуючих акцій товариства, які
зареєструвалися для участі у загальних
зборах (Протокол реєстраційної комісії 20 акціонерів та їх представників
від 28.04.2011 р.) 964465791 (голосів)

Кворум загальних зборів 94,33%

Голова загальних зборів: Бондаренко Наталя Олександрівна
Секретар загальних зборів: Сидоренко Василь Павлович

Склад реєстраційної
Голова комісії: Оніщенко Наталя Арсентіївна
Члени комісії: Калмиков Олександр Сергійович
Токмалаєва Майя Анатоліївна

Склад лічильної комісії
Голова комісії: Оніщенко Наталя Арсентіївна
Члени комісії: Калмиков Олександр Сергійович
Токмалаєва Майя Анатоліївна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
(перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Обрання лічильної комісії Товариства та визначення строку повноважень лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства.
4. Звіт ревізійної комісії Товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства;
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
8. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства та встановлення розміру їх винагороди.
9. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства.
11. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
12. Ліквідація представництва Товариства у місті Львові.
13. Збільшення статутного фонду дочірнього підприємства Товариства у Молдові.


РОЗГЛЯД ПИТАННЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання лічильної комісії Товариства

Слухали: фацівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.
Запропоновано обрати лічильну комісію у складі
Голова комісії: Оніщенко Наталя Арсентіївна
Члени комісії: Калмиков Олександр Сергійович
Токмалаєва Майя Анатоліївна
Визначити термін повноважень лічильної комісії у три роки, або до обрання нового складу лічильної комісії.
Постановили:
Обрати лічильну комісію у складі
Голова комісії: Оніщенко Наталя Арсентіївна
Члени комісії: Калмиков Олександр Сергійович
Токмалаєва Майя Анатоліївна
Визначити термін повноважень лічильної комісії у три роки, або до обрання нового складу лічильної комісії.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА 964465791  голосів  100% 
ПРОТИ  0  голосів 0% 
УТРИМАЛОСЯ  0  голосів  0% 
НЕ ГОЛОСОВАЛО  0  голосів  0% 

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 1 від 28.04.2011 р.)

2. Звіт Генерального директора Товариства

Слухали: Заступника директорв заводу Замалінчука Ю.І. Тези докладу додаються.
Запропоновано: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства.
Постановили: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями
ЗА 964465791  голосів  100% 
ПРОТИ  0  голосів 0% 
УТРИМАЛОСЯ  0  голосів  0% 
НЕ ГОЛОСОВАЛО  0  голосів  0% 


Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 2 від 28.04.2011 р.)

3. Звіт Наглядової ради Товариства

Слухали: Представника Наглядової ради Бондаренко Н.О. Тези докладу додаються.
Запропоновано: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства.
Постановили: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями
ЗА 964464057 
голосів  99,99982% 
ПРОТИ  0  голосів 0% 
УТРИМАЛОСЯ  1734  голосів  0,00018% 
НЕ ГОЛОСОВАЛО  0  голосів  0% 
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 3 від 28.04.2011 р.)

4. Звіт ревізійної комісії Товариства

Слухали: члена Ревізійної комісії Александрову Г.П. Тези докладу додаються.
Запропоновано: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства.
Постановили: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями
ЗА 964465315  голосів  99,99995% 
ПРОТИ  0  голосів 0% 
УТРИМАЛОСЯ  476  голосів  0,00005% 
НЕ ГОЛОСОВАЛО  0  голосів  0% 
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 4 від 28.04.2011 р.)

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії

Слухали: Представника Наглядової ради Бондаренко Н.О.
Запропоновано: Визнати роботу органів Товариства задовільною.
Постановили: Визнати роботу органів Товариства задовільною.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями
ЗА 964465791  голосів  100% 
ПРОТИ  0  голосів 0% 
УТРИМАЛОСЯ  0  голосів  0% 
НЕ ГОЛОСОВАЛО  0  голосів  0% 
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 5 від 28.04.2011 р.)

6. Затвердження річного звіту Товариства

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Дорошенко К.В. Доповідач оголосив фінансові результати діяльності Товариства згідно річної фінансової звітності Товариства.
Запропоновано: Затвердити річний звіт Товариства.
Постановили: Затвердити річний звіт Товариства.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями
ЗА 964465791  голосів  100% 
ПРОТИ  0  голосів 0% 
УТРИМАЛОСЯ  0  голосів  0% 
НЕ ГОЛОСОВАЛО  0  голосів  0% 
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 6 від 28.04.2011 р.)

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Слухали: Заступника директора заводу Замалінчука Ю.І. Тези докладу додаються.
Чистий прибуток ВАТ ПБК «Славутич» за 2010 р. склав 333 854 тис.грн.
Чистий прибуток ВАТ «Львівська пивоварня» за 9 місяців 2010 р. (до приєднання) склав 95 163 тис.грн.
Резервний капитал 2010г. = (333 854 + 95 163) * 5% = 21 451 тыс.грн.

Запропоновано:
5%, спрямувати у Резервний фонд (21 451 тис.грн.)
95%, спрямувати на розвиток Товариства (407 566 тис.грн.)
Постановили:
5%, спрямувати у Резервний фонд (21 451 тис.грн.)
95%, спрямувати на розвиток Товариства (407 566 тис.грн.)

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями
ЗА 964158318 
голосів  99,96812% 
ПРОТИ  307473  голосів 0,03188% 
УТРИМАЛОСЯ  0  голосів  0% 
НЕ ГОЛОСОВАЛО  0  голосів  0% 
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 7 від 28.04.2011 р.)

8. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства та встановлення розміру їх винагороди

Слухали: Сидоренко В.П. — фахівця з корпоративних питань.
Запропоновано затвердити Договір з членом Наглядової ради та Договір з членом Ревізійної комісії. Встановити, що члени Наглядової ради та Ревізійної комісії обираються на безоплатній основі.
Постановили: Затвердити Договір з членом Наглядової ради та Договір з членом Ревізійної комісії. Встановити, що члени Наглядової ради та Ревізійної комісії обираються на безоплатній основі.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями
ЗА 964290424 
голосів  99,98182% 
ПРОТИ 162799  голосів 0,01688% 
УТРИМАЛОСЯ  12568  голосів  0,0013% 
НЕ ГОЛОСОВАЛО  0  голосів  0% 
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 8 від 28.04.2011 р.)

9. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Сидоренко В.П. — фахівця з корпоративних питань.
Запропоновано обрати Генерального директора ПАТ ПБК «Славутич» Чернишова П.А.
особою, якій надаються повноваження щодо підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
Постановили: Обрати Генерального директора ПАТ ПБК «Славутич» Чернишова П.А., особою, якій надаються повноваження що до підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями
ЗА 964294827 
голосів  99,98227% 
ПРОТИ  162799  голосів 0,01688% 
УТРИМАЛОСЯ  8165  голосів  0,00085% 
НЕ ГОЛОСОВАЛО  0  голосів  0% 
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 9 від 28.04.2011 р.)

10. Внесення змін до Статуту Товариства.

Слухали: фацівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.
Запропоновано: внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
Постановили: Внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями
ЗА 964290424 
голосів  99,98182% 
ПРОТИ  0  голосів 0% 
УТРИМАЛОСЯ 12568  голосів  0,0013% 
НЕ ГОЛОСОВАЛО  0  голосів  0% 
Рішення прийнято ¾ голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 10 від 28.04.2011 р.)

11. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Слухали: фацівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.
Запропоновано:
внести зміни до Положення про загальні збори, шляхом викладення його у новій редакції.
внести зміни до Положення про наглядову раду, шляхом викладення його у новій редакції.
внести зміни до Положення про ревізійну комісію, шляхом викладення його у новій редакції.
внести зміни до Положення про Генерального директора, шляхом викладення його у новій редакції.
Постановили:
Внести зміни до Положення про загальні збори, шляхом викладення його у новій редакції.
Внести зміни до Положення про наглядову раду, шляхом викладення його у новій редакції.
Внести зміни до Положення про ревізійну комісію, шляхом викладення його у новій редакції
Внести зміни до Положення про Генерального директора, шляхом викладення його у новій редакції.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями
ЗА 964376290 
голосів  99,99072% 
ПРОТИ  81336  голосів 0,00834% 
УТРИМАЛОСЯ 8165  голосів  0,00085% 
НЕ ГОЛОСОВАЛО  0  голосів  0% 
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 11 від 28.04.2011 р.)

12. Ліквідація представництва Товариства у місті Львові

Слухали: фацівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.
Запропоновано ліквідувати представництво Товариства у місті Львові.
Постановили: Ліквідувати представництво Товариства у місті Львові.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями
ЗА 964453223 
голосів  99,9987% 
ПРОТИ  0  голосів 0% 
УТРИМАЛОСЯ 12568  голосів  0,0013% 
НЕ ГОЛОСОВАЛО  0  голосів  0% 
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 12 від 28.04.2011 р.)

13. Збільшення статутного фонду дочірнього підприємства Товариства у Молдові

Слухали: старшого юрисконсульта Ночвай Д.
Запропоновано збільшити статутний фонду дочірнього підприємства Товариства у Молдові.
Постановили: Збільшити статутний фонду дочірнього підприємства Товариства у Молдові.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями
ЗА 964290424 
голосів  99,98182% 
ПРОТИ 162799  голосів 0,01688% 
УТРИМАЛОСЯ  12568  голосів  0,0013% 
НЕ ГОЛОСОВАЛО  0  голосів  0% 
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 13 від 28.04.2011 р.)


Голова зборів Бондаренко Н.О.


Секретар зборів Сидоренко В.П.


Генеральний директор Чернишов П.А.

Установчі документи
Положення
Філії та представництва
Протоколи загальних зборів
Фінансова звітність
Свідоцтва про випуск акцій

2017 © ПАТ «Карлсберг Україна»
Зворотній зв'язок Правова інформація

Дизайн та розробка: ISD Group

НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я