КСВ/Організація

Соціальна відповідальність нашої компанії є невід'ємною частиною стратегії.

У Carlsberg Group структура управління корпоративною соціальною відповідальністю (КСВ) була створена у 2008 році. Її мета полягає у побудові глобальної основи для КСВ, яку можна ефективно адаптувати до діяльності компанії.

Управління КСВ в Carlsberg Group багатофункціональне. Керівний комітет КСВ виконує загальне стратегічне управління, тоді як місцеві та функціональні експерти відповідають за щоденну реалізацію принципів.

Стратегія розвитку компанії Carlsberg Ukraine як частини Групи Carlsberg ґрунтується на загальноприйнятих принципах успішного економічного існування компаній, одним з яких виступає соціальна відповідальність. Управління КСВ в компанії має чітку структуру, інтегрованув діяльність бізнесу.

Соціальна активність Carlsberg Ukraine базується на стратегії відкритості та охоплює вісім напрямків: навколишнє середовище, відповідальне споживання, турбота про суспільство, маркетингові комунікації, трудові права і права людини, охорона здоров'я і техніка безпеки, бізнес-етика, управління постачанням.

Шість з них підкріплюються Політикою корпоративної соціальної відповідальності:

До Керівничого комітету КСВ Carlsberg Ukraine входять члени Правління компанії, а також менеджери, відповідальні за вказані сфери. Комітет наглядає і ухвалює принципи, процеси и впровадження КСВ.

Структура управління корпоративно-cоціальної відповідальності