Меню

Повідомлення про проведення Первинного Запиту Пропозицій в рамках проекту з маркування та відслідковування кег згідно проектної документації і ТЗ

ПрАТ «Карлсберг Україна» повідомляє про початок збору первинних пропозицій і запрошує компанії подавати свої пропозиції.

Дата початку прийому первинних пропозицій - з моменту публікації оголошення.

Дата закінчення прийому первинних пропозицій - 29.09.2023р. до 18-00. 


Пропозиції та підтвердження намірів по участі необхідно надсилати на електронну адресу: [email protected]

Детальна інформація про умови і порядок проведення Процедури міститься в закупівельній документації. Всі технічні документи по проекту, в т. ТЗ, будуть надіслані додатково відповідно до запитів учасників.

Організатор: Операційний департамент ПрАТ «Карлсберг Україна».

Контактна особа 1 (комерційна частина, тендер) Струнга Алла, менеджер САРЕХ/MRO, закупівлі: 
тел.: 044 490 29 29, вн. 1603, 
моб. 067 414 28 59, Alla.Strunga@carlsberg.ua

Контактна особа 2 (технічна частина проекту, специфікації, ТЗ) Плаксін Сергій, спеціаліст зі зворотної тари: моб. 067 414 25 66, [email protected]

Дане повідомлення носить інформаційний характер і не є офіційним повідомленням про проведення конкурсу. ПрАТ «Карлсберг Україна» не несе ніяких зобов'язань по укладанню будь-яких договорів з організаціями, які надали свої пропозиції.